طنز مدیریتی

طنز مدیریتی کوتاه همراه نکته ای آموزنده

طنز مدیریتی کوتاه همراه نکته ای آموزنده

طنز مدیریتی کوتاه زیر نکته کوتاهی را ذکر میکند که بطور حتم با آن زیاد مواجه خواهید شد؛ آن چیزی نیست جز زیاده خواهی و منفعت خواهی فردی و ترجیح منافع خود نسبت به منافع سازمان.

از جمله مهارت های مدیریت این است که چنان حسی در بین کارکنان بوجود آورد که آنان منافع خود را همان منافع سازمان و منافع سازمان را منفعت خود تلقی کنند؛ در این حالت زیاده خواهی ها، سهل انگاری ها و احیانا درخواست های بی جا از بین رفته و شرایطی فراهم میشود که در آن، تمام تمرکز و خلاقیت افراد بصورت حداکثری جذب کارهای سازمان شده و کارایی و اثربخشی بطور فزاینده ای افزایش خواهد یافت.

کارمندي به دفتر رئیس خود می رود و می گوید: «معنی این چیست؟ شما  200دلار کمتر از چیزي که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید»

رئیس پاسخ می دهد: «خودم می دانم، اما ماه گذشته که  200دلار بیشتر به تو پرداخت کردم هیچ شکایتی نکردي!!!»

کارمنـد با حاضـر جوابی پاسـخ می دهـد: «درسـته، من اشـتباه هاي موردي را می توانم بپذیرم اما وقتی به صورت عادت شود وظیفه خود می دانم به شما گزارش کنم!!!»

کلیدواژه
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

پیشنهاد ما

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker