رفتار سازمانی اسلامی

بهترین مقالات علمی پژوهش و کتب مرتبط با رفتار سازمانی از منظر اسلامی که به انتخاب اساتید متخصص این عرصه انتخاب شده اند

جزوه رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضائیان: مدیریت تعارض.

مدیریت تعارض یکی از مهمترین و کاربردی ترین عرصه های رفتار سازمنی پیشرفته است. باید توجه داشت مدیریت تعارض یکی…

بیشتر...

جزوه رفتار سازمانی پیشرفته دکتر علی رضائیان

رفتار سازمانی یکی از مهمترین عرصه های علم مدیریت است که از قضا بیشتر از سایر عرصه های مدیریت می…

بیشتر...

کتاب رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی

کتاب رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی نوشته جناب آقای عباس شفیعی و به طبع انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker