میلاد عیسایی

طنز مدیریتی

طنزی کوتاه به همراه نکته ای مدیریتی

داستان طنز برای روحیه ی فرد بسیار مهم است و باعث تغییر در احوال افراد میشود، بیان کردن یک نکته…

بیشتر...
طنز مدیریتی

طنز مدیریتی کوتاه همراه نکته ای آموزنده

در داستان طنز مدیریتی ما بر آنیم که نکته ای کوتاه و آموزنده را در قالب حکایتی مختصر بیان کرده…

بیشتر...
طنز مدیریتی

طنز مدیریتی جذاب به همراه نکته ای کوتاه

استفاده از داستان های کوتاه با زمینه طنز و سپس نتیجه گیری و بیان پند و نکته آن مطلب میتواند…

بیشتر...
طنز مدیریتی

داستان طنز به همراه پند مدیریتی

استفاده از داستان های کوتاه با زمینه طنز و سپس نتیجه گیری و بیان پند و نکته آن مطلب میتواند…

بیشتر...
طنز مدیریتی

داستان طنز به همراه پند مدیریتی

داستان طنز به همراه پند مدیریتی داستان طنز و کوتاه مدیریتی زیر با اشاره به یک حکایت، برداشت های مختلفی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker