معماری

بازاریابی اسلامی

بازاریابی یکی از عرصه های زیر مجموعه مدیریت است که بیشتر سطحی اجرایی و عملیاتی داشته و تا میزان قابل توجهی از عرصه های مبنایی این رشته فاصله دارد.
با این همه، نباید پنداشت که اجرایی بودن بازاریابی باعث می شود اسلام در آن نظری نداشته باشد؛ بلکه با توجه به نظریه چهار راهکار اساسی مسلم است که تئوری های اسلامی متعددی در عرصه ی بازاریابی قابل استخراج بوده و بازاریابی اسلامی یکی از عرصه های کاربردی مدیریت اسلامی است.

مبانی بازاریابی در اسلام

مبانی بازاریابی در اسلام عنوان مقاله ایست که سید علی علوی (و همکاران) چندی پیش در زمینه مدیریت بازاریابی اسلامی منتشر ساخته اند. هر چند در این مقاله به ابعاد مختلف تاثیر گذاری آموزه های اسلامی بر بازاریابی پرداخته نشده است؛ اما به هر حال نقطه شروع خوبیست. در ادامه …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس