بازاریابی اسلامی

بازاریابی یکی از عرصه های زیر مجموعه مدیریت است که بیشتر سطحی اجرایی و عملیاتی داشته و تا میزان قابل توجهی از عرصه های مبنایی این رشته فاصله دارد.
با این همه، نباید پنداشت که اجرایی بودن بازاریابی باعث می شود اسلام در آن نظری نداشته باشد؛ بلکه با توجه به نظریه چهار راهکار اساسی مسلم است که تئوری های اسلامی متعددی در عرصه ی بازاریابی قابل استخراج بوده و بازاریابی اسلامی یکی از عرصه های کاربردی مدیریت اسلامی است.

تبلیغات در مدیریت اسلامی

تبلیغات در مدیریت اسلامی یکی از بهترین راه‌های تبلیغات هدفمند برای بسیاری از کسب‌و کارهای مختلف است. با توجه به…

بیشتر...

بازاریابی شخصی: قسمت اول

بازاریابی شخصی از عرصه‌های چالش برانگیز در علم مدیریت است. نظریه پردازان مدیریت اسلامی اغلب این عرصه را مخالف با…

بیشتر...

مبانی بازاریابی در اسلام

مبانی بازاریابی در اسلام عنوان مقاله ایست که سید علی علوی (و همکاران) چندی پیش در زمینه مدیریت بازاریابی اسلامی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker