تحلیل مسائل بین المللیتحلیل ها

تحلیلی جامع از چگونگی تصمیم‌گیری در جنرال الکتریک

اسلحه سری جنرال الکتریک، قسمت اول

اسلحه سری جنرال الکتریک

⚜ جنرال الکتریک که به خاطر روش های مدیریت پیشرفته اش شهرت دارد، سیستمی مرکب از ده سازوکار عملیات اجتماعی به وجود آورده است که پیوند بسیار نزدیکی با هم دارند. این سازوکارها برای موفقیت جنرال الکتریک جنبه حیاتی دارند، اهداف و اولویتهای کل کمپانی ونیز تک تک واحدهای کسب و کار را تعیین و میزان پیشرفت هر واحد در جهت دستیابی به این اهداف را دنبال میکند. وی ولش مدیرعامل از این سیستم همچنین برای ارزیابی مدیران ارشدش در داخل هر واحد و پاداشی دادن و تنبیه کردن آنها طبق عملکردشان استفاده میکند. سه سازوکار از این تعداد که از آنها به وسعت تقلید شده است عبارتند از: شورای اجرایی شرکت (سی ای سی) که چهار بار در سال جلسه دارد، بازنگریهای سالانه رهبری و سازمانی که به جلسات سی معروف است و بازنگریهای سالانه استراتژی که به اس – ۱ و أس – ۲ معروف شده است. اغلب سازمانهای بزرگ از سازوکارهای مشابهی استفاده میکنند.

اما سازوکارهای جنرال الکتریک به خاطر فشردگی و مدت زمانشان، پیوندهای محکم شان با یکدیگر، پیگیری، و رک گویی طبیعی، کفایت گفتوگوها و قاطعیت معروف اند.| در سی ای سی، رهبران ارشد کمپانی برای مدت دو روز و نیم همکاری فشرده و تبادل اطلاعات گرد هم جمع می شوند. از آن جایی که این رهبران روشهای برتر را با یکدیگر در میان میگذارند، محیط خارجی کسب و کار را ارزیابی و آینده دارترین فرصتها و مبرم ترین مشکلات کمپانی را مشخص میکنند، ولش’ فرصت دارد مدیران را تربیت و سبک کار، تفکر و همکاری آنها را مشاهده کند. از جمله به ابتکاری که طی ۱۴ سال گذشته از درون این جلسات بیرون آمد، میتوان به شش سیگمای محرک بهبود کیفیت جنرال الکتریک و تلاش تجارت الکترونیک در سطح کمپانی اشاره کرد. این جلسات به درد افرادی که قلب ضعیف دارند نمی خورد – بعضی وقتها مجادلات ممکن است به جنگ لفظی شباهت یابد. اما و از آنها چه انتظاری میرود. هنگامی که سی ایسی پایان مییابد، کلیه کسانی که حضور دارند میدانند. اولویتهای کمپانی کدام اند در جلسات سي، ولش و بیل کونانی، معاون ارشد جنرال الکتریک، با رؤسای هر یک از واحدهای کسب و کار و نیز مدیر ارشد منابع انسانی او دیدار میکنند تا درباره مسائل رهبری و سازمانی گفتوگو کنند. شرکت کنندگان در این جلسات فشردة ۱۲ تا ۱۴ ساعته، سرمایه بالقوة استعدادهای واحد و اولویتهای
و سریع بود. او استعدادهای متنوع یک بنگاه جهانی را به هم آمیخت تا داروهایی پیشرو در بازار تولید کند و این کار را سریعتر از رقبایش انجام داد.

سوالهایی که این اسلحه سری به آنها پاسخ می‌داد عبارت بودند از:

چه کسی را باید ارتقاء پاداش و توسعه داد؟ چگونه؟ …

#ادامه دارد.

کلیدواژه
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker