کتاب

کتاب مدیریت، عدالت و مهدویت: مهدویت و مدیریت اسلامی

مهدویت و مدیریت اسلامی

مسئله مهدویت جایگاهی ویژه در مدیریت اسلامی دارد. مدیریت اسلامی به عنوان یک نظام کوچک برای رشد انسان ها در جامعه مهدوی ظهور و تبلور کامل خود را می یابد.

حضرت مهدي عج به عنوان مظهر انسان کامل، عالیترین نوع مدیریت را عرضه می کند. نقطه ثقل مدیریت کامله آن حضرت (عدالت تمام عیار) است. عدالت معانی متنوعی دارد. (میانه روي در امور) مساوات و عدم تبعیض، عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره، نهادن هر چیزي در جاي خود، دادن حق هر ذیحق، برابري اجتماعی (قسط) رعایت مفاسد و مصالح در قانون گزاري، نقطه تعادل تمامی فضائل، تناسب و توازن و… و نیز وظائف مدیریت عبارتند از (سازماندهی) برنامه ریزي، نظارت رهبري و
انگیزش. با این اوصاف می توان گفت مهدویت و مدیریت اسلامی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، چرا که مدیریت اسلامی به طور کامل بدون مهدویت قابل ظهور و بروز نیست.

کتاب مدیریت، عدالت و مهدویت

کتاب مدیریت عدالت و مهدویت نوشته صمصام الدین قوامی است. در این کتاب تلاش شده است براي تبیین مدل (مدیریت عادلانه مهدوي) وظایف پنج گانه مدیریت را با احتساب مفاهیم متنوع عدالت، ترکیب و تحلیل شود و اثبات گردد که در همه ابعاد فردي و اجتماعی، اخلاقی و سازمانی، درونی و بیرونی، اقتصادي و سیاسی، مادي و معنوي، مدیریت آن حضرت عدالت محور بوده است، معیارهایی مانند شایسته سالاري، فراوانی اقتصادي، امنیت، آبادانی، معنویت، پیشرفت، خدمت، عدم ظلم و ستم، بسط علم و آگاهی، رشد و تعالی همه جانبه توسعه چند بعدي و… در سایه ترکیب عالی عدالت و مدیریت در حکومت آن حضرت پدید می آید.

اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker