تصمیم گیری اسلامی

درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان

هرچند آثار اصیل مدیریت اسلامی از یک سو به طور خاص به صاحبان این دین یعنی معصومین اختصاص داشته و از سوی دیگر فارق از پژوهش های موردی است، اما پرداختن به منظر امام خمینی در رابطه با تصمیم گیری جایگاهی ویژه دارد. تصمیم گیری در منظر امام خمینی را می توان زیرمجموعه تصمیم گیری از منظر اسلام دانست. در ادامه متن و چکیده این مقاله در اختیار قرار گرفته است.
عنوان
درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان
چکیده
این مقاله برآن است تا با نگاهی حکمی و فلسفی به سیره مدیریتی و رهبری حضرت امام خمینی(ره)، نکاتی را از تصمیم­گیری راهبردی ایشان مشخص و بررسی کند و به آنها در بافت نظری سامان دهد. فرض نگارنده این است که فهم عميق تصميمات راهبردي امام خميني(ره) جز از طريق درك و فهم مبادي حكمي و فلسفي انديشه ایشان امکانپذیر نیست. روش این پژوهش، «مطالعه چند موردی» بوده و با به­کارگیری روش تحليل داده­های ادهوك از شیوه تحلیل تم برای طبقه­بندی و کدگذاری محتوای پیامها و نامه­های امام خمینی(ره) استفاده شده است. طبق یافته­های این پژوهش، شاکله تصمیم­گیریهای امام خميني(ره) مبتنی بر آرمانگرایی واقعیت­نگر بوده است که محصول این دستگاه تصمیم­گیری، تصمیمات راهبردي حکیمانه خواهد بود

کلمات کلیدی

تصمیم گیری راهبردی؛ نگاه حکمی و حکمت بنیان؛ مدیریت امام خمینی(ره)
نویسنده: وحید خاشعی

دانلود مقاله

کلیدواژه
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker