رفتار سازمانی اسلامی

رفتار سازمانی اسلامی

کتاب رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی

کتاب رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی نوشته جناب آقای عباس شفیعی و به طبع انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker