رضا استادی

کتاب

کتاب منشور مدیران در نظام اسلامی

کتاب منشور مدیران در نظام اسلامی این کتاب توسط حضرت آیت الله رضا استادی نگاشته شده است. ایشان در مقدمه…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker