پایان نامه

پایان نامه یکی از مهمترین منابع علمی در هر رشته دانشگاهی است. برای تقویت بعد علمی مدیریت اسلامی نیز نیاز به نگارش پایان نامه های بنیادی و توسعه ای در این زمینه است. از سوی دیگر لازم است از موازی کاری و دوباره کاری در این زمینه خودداری شود. یکی از آفات اصلی در زمینه تمامی پایان نامه ها دوباره کاری بیش از حد است. دلیل این آفت نیز در دسترس نبود پایان نامه ها برای دانش جویان و پژوهشگران است. به همین دلیل سایت مدیریت اسلامی تصمیم گرفته است در یک صفحه مجزا به معرفی و ارائه خلاصه و متن پایان نامه های مرتبط با مدیریت اسلامی بپردازد تا پژوهشگران و دانش جویان علاقه مند بتوانند پیش از انتخاب موضوع به صورت کامل با پایان نامه های موجود در مدیریت اسلامی آشنا شوند و بتوانند موضوعی جدید و تکامل یافته تر نسبت به پایان نامه های موجود انتخاب کنند. به همین دلیل این بخش از سایت مدیریت اسلامی منبعی ضروری است که هر دانشجو پیش از انتخاب موضوع پایان نامه باید به آن مراجعه کند.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker