مدیریت جهادی

مدیریت جهادی امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله دلایل توجه به مدیریت جهادی را میتوان تاکیدات هوشمندانه رهبر انقلاب در این رابطه دانست. در دسته مدیریت جهادی علاوه بر نقل، دسته بندی و تحلیل بیانات رهبری انقلاب در رابطه با مدیریت جهادی به سایر آثار علمی که در این باره نوشته شده است نیز پرداخته میشود.

دارکوب وب
Close