فیلم

در این بخش فیلم های متعددی از جمله سخنرانی اساتید، کلیپ ها و … در رابطه با مدیریت اسلامی ارائه میشود. در رابطه با فیلم های مدیریت اسلامی صرفا به فیلم های ایرانی کفایت نشده و بسیاری از فیلم های ساخته شده توسط دانشگاه های برتر مدیریت دنیا در رابطه با عناوینی مرتبط با مدیریت اسلامی از جمله جایگاه اخلاق در مدیریت نیز ارائه میشوند. بعلاوه تمامی این فیلم ها به صورت رایگان قابل دانلود و نمایش هستند.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker