کتاب

کتاب فرمان حکومتی پیرامون مدیریت

مدیریت اسلامی در عهدنامه مالک اشتر

بسیاری از صاحب نظران lمدیریت اسلامی نهج البلاغه را مهمترین کتاب و منبع مدیریت اسلامی می دانند. در میان بخش های مختلف نهج البلاغه نیز عهدنامه مالک اشتر بیش از همه در رابطه با مدیریت است.

عهدنامه مالک اشتر تا کنون بسیار مورد شرح و تبیین قرار گرفته است؛ که از جمله آنها می توان به کتاب مدیریت اسلامی در عهدنامه مالک اشتر که توسط محمد قوچانی نوشته شده است یاد کرد. این کتاب را انتشارات مدیریت دولتی تحت عنوان فرمان حکومتی پیرامون مدیریت به چاپ رسانده است.

عناوین اصلی این کتاب به شرح ذیل است:

بعلاوه در ادامه می توانید این کتاب را به صورت رایگان دانلود کنید.

 

کتاب مدیریت اسلامی در عهدنامه مالک

مقدمه 18
پیشگفتار 21
کلیات 21
ویژگیها و نکات برجسته فرمان 21
اشاره 21
حکومتی بودن فرمان 22
فرمان الزامی است یا ارشادي 22
اصول اساسی و خطوط کلی در اداره نظام 22
توجه به افکار عمومی جامعه 23
اشاره 23
منظور از دولتهاي عدل و جور 23
نگاهی به سابقه تمدن مصر 23
چرا مالک انتخاب میگردد 24
توجه جامعه به رفتار مسئولین 25
توجه به روشهاي صحیح سایر نظامها 25
چگونگی برخورد با روشهاي مسئولان سابق 26
اشاره 26
آثار سنتهاي نیک گذشتگان 26
پرهیز از مبارزه با سنتهاي نیک 26
نکوهش تغییر سنتهاي جاریه نیک 27

ارتباط تنگاتنگ دریافت عوارض و مالیات با عمران و شهرسازي 32
موارد ضرورت تخفیف عوارض و مالیات 33
آثار تخفیف عوارض و مالیات 33
عوامل ویرانی منطقه و موجبات فلاکت و پریشانی ملت 34
دولت و پذیرش صلح 34
اشاره 34
شرط پذیرش صلح 35
فواید و آثار صلح 35
هوشیاري کامل پس از پذیرش صلح 36

 

کلیدواژه
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker