تصمیم گیری اسلامی

طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی

در میان آثار تصمیم گیری اسلامی، کمتر اثری مانند اثر حاضر با رویکردی همه جانبه به این مسئله پرداخته است:
در ادامه چکیده و لینک دانلود این مقاله ارائه شده است:
طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی
نویسندگان: روح الله رازینی و مهدی عزیزی

چکیده: امکان، چیستی و چگونگی تأثیر مبانی فکری و نظام ارزشی بر تصمیم­گیری به‌عنوان جوهره­ فعالیتهای مدیریت، موضوعی بحث‌برانگیز و حائز اهمیت است. از سوی دیگر بررسی تأثیر اندیشه و رویکرد اسلامی بر فرآیند تصمیم­گیری، در منظومه مطالعات مدیریت جایگاهی اساسی دارد. در این مقاله نخست، امکان تأثیر اندیشه اسلامی بر موضوع تصمیم­گیری سازمانی مورد توجه، و با تحلیل درون دینی و برون دینی، این تأثیر مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه در چارچوب نظریه داده بنیاد، ضمن مصاحبه با مجموعه­ای از صاحبنظران حوزه اندیشه و مدیریت اسلامی، عوامل مؤثر، متغیرهای زمینه­ساز، متغیرهای بازدارنده و نتایج تصمیم­گیری اسلامی شناسایی شد. بر همین اساس مفهوم بصیرت با تأکید بر سه جنبه بصیرت نسبت به دین، بصیرت نسبت به مسئله و بصیرت نسبت به جامعه به عنوان مؤلفه محوری در تصمیم­گیری با رویکرد اسلامی شناسایی شد. هم­چنین فرایند پژوهش عوامل مشورت، توکل، اخلاص و اعتدال­گرایی به عنوان عوامل مؤثر در تصمیم­گیری اسلامی نشان داده شده است. نهایتاً به‌منظور ارزیابی اعتبار پژوهش، نتایج با ادبیات دینی مقایسه شده، و در صورت عدم تطابق کامل با کسب نظر صاحبنظران بازنگری لازم انجام شده است.

کلمات کلیدی: تصمیم­گیری; تصمیم­گیری اسلامی; مدیریت اسلامی; بصیرت و مدیریت; نظریه داده بنیاد

دانلود مقاله طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی
الگوی تصمیم گیری اسلامی

کلیدواژه
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

2 thoughts on “طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker