کتاب فقه الاداره

  • فقه الاداره

    فقه الاداره

    فقه الاداره یا پژوهش با روش فقهی اجتهادی برای پاسخ به مسائل مدیریتی یکی از مهمترین راهبردهای نظریه پردازی در…

    بیشتر...
دارکوب وب
Close