موفقیت و مدیریت اسلامی

  • راه موفقیت در مدیریت اسلامی

    راه موفقیت

    راه موفقیت در مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی یک علم کاربردی و عملیاتی است. کاربردی ترین ویژگی این علم نیز نشان…

    بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker