مدیریت اقتضائی در اسلام

فیلم

مدیریت اقتضائی از منظر اسلام

مدیریت اقتضائی از منظر اسلام عنوانی چالش برانگیز است. بسیاری فکر می کنند که چون اسلام قوانین ثابت و همیشگی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker