مدیریت اسلامی با داستان های قرآنی

فیلم

قدرت تیم های کوچک و انعطاف پذیر

قدرت تیم های کوچک و انعطاف پذیر امروزه در مدیریت غربی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نظریه پردازان زیادی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker