فیلم مدیریت اسلامی

فیلم

مدیریت دانش از منظر اندیشه اسلامی

🍀 لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 🍀 مومن از یک سوراخ دوبار گزیده 🐍 نمی‌شود. مدیریت دانش از…

بیشتر...
فیلم

مدیریت اقتضائی از منظر اسلام

مدیریت اقتضائی از منظر اسلام عنوانی چالش برانگیز است. بسیاری فکر می کنند که چون اسلام قوانین ثابت و همیشگی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker