زاکانی

پیشنهاد سردبیر

تحلیلی رفتاری- مدیریتی بر گریه شجاعانه و سلفی سفیهانه در مجلس

تحلیلی رفتاری- مدیریتی بر گریه شجاعانه و سلفی سفیهانه در مجلس پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور، در صحن علنی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker