رهبری

تصمیم گیری اسلامی

درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان

هرچند آثار اصیل مدیریت اسلامی از یک سو به طور خاص به صاحبان این دین یعنی معصومین اختصاص داشته و…

بیشتر...
آثار و منابع علمی مدیریت اسلامی

مدیریت و رهبری در اسلام شهید مطهری

مدیریت از منظر شهید مطهری شهید مطهری از نویسندگان پیشگام آثار علمی مدیریت اسلامی بوده است. می دانیم پرداختن به مدیریت اسلامی…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker