دانلود فیلم سخنرانی اساتید هاروارد

فیلم

جامعه شاد یا اقتصاد قوی، یک مقایسه ساده

جامعه شاد یا اقتصاد قوی شادمانی و سعادت یکایک افراد و جامعه به طور کلی بسته به عوامل متعددی است.…

بیشتر...
فیلم

رهبری خوب یا رهبری عالی

رهبری خوب یا رهبری عالی رهبری خود یا حتی رهبری عالی عنوانی بلند پروازانه است. امروزه بسیاری از مدیران حتی…

بیشتر...
فیلم

فیلم سخنرانی استاد دانشگاه هاروارد: موفقیت با انجام کار خوب

http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/Azizi/A-Brief-History-of-Doing-Well-by-Doing-Good.mp4

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker