دانلود رایگان کتاب فقه الاداره صمصام الدین قوامی

  • فقه الاداره

    فقه الاداره

    فقه الاداره یا پژوهش با روش فقهی اجتهادی برای پاسخ به مسائل مدیریتی یکی از مهمترین راهبردهای نظریه پردازی در…

    بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker