حصر موسوی و کروبی

پیشنهاد سردبیر

تحلیل حصر خانگی سران فتنه از منظر مدیریت اسلامی

  تحلیل مدیریتی حصر سران فتنه   همواره در مسیر حرکت و بالندگی جوامع گوناگون انتقادهایی به عملکرد مدیران و…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker