استراتژی کسب و کار

استراتژی اسلامی

فیلم سخنرانی استاد دانشگاه هاروارد: ساده سازی استراتژی

http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/Azizi/Simplify-Your-Strategy-%5Btag18%5D.mp4

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker