از سان تزو بیاموزید: 14 اصل بازاریابی: اصل اول؛ احترام به مشتری

سان تزو بزرگترین استراتژیست تاریخ جهان است. در این مجموعه از آموزش ها اصول 14 بازاریابی که از آموزه های سان تزو استخراج شده است در اختیار شما قرار می گیرد.

در اولین قسمت از این آموزش های کاربردی مقدمات این آموزش ها به همراه اولین اصل از این اصول 14 گانه در اختیار شما قرار می گیرد

این اصل چیزی بجز احترام به مشتری نیست.

به هیچ وجه این آموزش خواندنی سان تزو را از دست ندهید

 

20,000 ریال – خرید
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker