داستان مدیریتی

داستان مدیریتی 

داستان مدیریتی روش تاثیرگذاری در ارائه آموزش و مفاهیم مدیریتی به قشر عمومی مرتبط با مدیریت است. نکته مهم در رابطه با داستانهای مدیریتی اثرگذاری طولانی مدت این داستان هاست. یک داستان جذاب می تواند برای سال ها در خاطر باقی بماند و درسی که در دل دارد نیز همیشه با مدیر همراه باشد.

داستان مدیریتی جذاب می تواند خوانندگان بی حوصله را به شنیدن و آموختن درس ها و آموزه های مدیریتی ترغیب کند. بعلاوه داستان مدیریتی به صورت غیر مستقیم آموزش می دهد. لذا برخی مدیران مغرور که حاضر به شنیدن درس های مدیریت نیستند و احساس می کنند همه چیز را می دانند می توانند توسط این داستان ها مورد آموزش قرار گیرند.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker