اکتبر 12, 2017

  سه گان نوظهور تعهد، تخصص و تعلق

    سه گان نوظهور تعهد، تخصص و تعلق روزگاری نه چندان دور همگان صحبت از دوگان تعهد و تخصص می…
  سپتامبر 3, 2017

  تحلیل حصر خانگی سران فتنه از منظر مدیریت اسلامی

    تحلیل مدیریتی حصر سران فتنه   همواره در مسیر حرکت و بالندگی جوامع گوناگون انتقادهایی به عملکرد مدیران و…
  آگوست 13, 2017

  قرائتی مدیریتی از مسئله سن وزرای معرفی شده به مجلس شورای اسلامی

  قرائتی مدیریتی از مسئله سن وزرای معرفی شده به مجلس شورای اسلامی محمد جوادی مسن تر شدن کابینه نسبت به…
  آگوست 9, 2017

  تحلیلی رفتاری- مدیریتی بر گریه شجاعانه و سلفی سفیهانه در مجلس

  تحلیلی رفتاری- مدیریتی بر گریه شجاعانه و سلفی سفیهانه در مجلس پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور، در صحن علنی…
  ژوئن 17, 2017

  تحلیل فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب

  فرمان آتش به اختیار رهبری «آتش به اختیار»  چه هست؟ «آتش به اختیار» چه نیست؟ چکیده: بیانات رهبر معظم انقلاب…
  فوریه 9, 2017

  جزوه مدیریت اسلامی

  جزوه مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی چند سالیست یکی از منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تمام گرایش های مدیریت شده…
  Close